اطلاعیه کمیته استعداد یابی جوانان استان بدین شرح انتشار یافت

[ad_1]

عصر ورزش: با توجه به نقش مدارس فوتبال مجازدرپیشگیری از آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ورعایت آیین نامه ابلاغی مدارس فوتبال ، توجه مدیران مدارس فوتبال استان به نکات زیر جلب می نماییم :

۱ – به تیم ها وباشگاه هایی برابر آیین نامه آکادمی ملی فوتبال در سطح استان سرویس وخدمات داده می شود که حداکثر تا تاریخ ۱۶ / ۳ / ۹۶ می بایست مدارک خودرا تحویل دپارتمان نمایند.

۲ – تیم هایی که تاکنون وبه موقع اقدام به تحویل مدارک نموده اند عبارتند از : ستارگان ، خلیج فارس پنبه ریز، پارس خلیج فارس ، فجر و جم بوشهر

۳ – دپارتمان استعداد یابی و جوانان استان پس از تاریخ ۱۶ / ۳ / ۹۶ برابر نامه دبیر کل فدراسیون فوتبال فقط به درج  مجازآن دسته از مدارسی که مبادرت به همکاری وتحویل به موقع مدارک نموده اند در تارنمای رسمی و سامانه مدارس اقدام می نماید

۴ – هیات فوتبال استان پس از تاریخ ۱۶ خرداد با ارسال لیست مدارس فوتبال دارای مجوز به شهرداری ها وسایر ارگان های مربوطه اقدام می نماید و از انجام تبلیغات محیطی ومیدانی مدارس بدون مجوز جلوگیری می نماید.

۵ – تیم ها وباشگاه هایی که از هرگونه همکاری با دپارتمان هیات فوتبال استان سرباز زنند و برابر آیین نامه ابلاغی به ارائه مدارک لازم اقدام ننمایند از شرکت در مراسم فستیوال شهرستان واستان فصل جاری محروم خواهند شد .

امید است با کوشش وتلاش به رعایت موارد فوق و احترام به قوانین و مقررات شاهد توسعه وشکوفایی بیش از پیش سازمان فوتبال پایه در سطح استان فوتبال خیز بوشهر باشیم .

محمد نجفی

رییس هیات

[ad_2]

لینک منبع